Om oss

Svensk Byggsolution’s riktlinjer för värderingar hjälper oss att upprätthålla en hög kvalitet rakt igenom. 

Tydlighet och kommunikation innan, under och efter en slutförd renovering är något vi aldrig tummar på. 

Riktlinjerna bygger främst på tre grundläggande värderingar: Öppenhet, respekt och hjälpsamhet. Vi är ett byggbolag med mångårig erfarenhet i branschen, med resurser att ta hand om stora som små.


Vår affärsidé

 Svensk Byggsolution´s riktlinjer är satta för att upprätthålla en hög kvalitet rakt igenom våra projekt. Vi tillhandahåller byggtjänster till kunder inom hela vårt vackra land, Sverige.

 Vi startade företaget år 2016 och jobbade då som inhyrda konsulter till projekt av slutkunder. Eftersom vi ställer höga krav på vår leverans och samtidigt som slutkundernas efterfrågningar ökade, insåg vi att en större möjlighet finns att utveckla bolaget. Kunder ville att vi skulle vara med på hela processen och slutföra arbetet.

För oss innebar detta en totalomställning av bolaget och därmed förändrades företagets riktning år 2018. 

 Vi är professionella hantverkare med rätt kompetens och erfarenhet.

Välkommen till oss!


Renovera Stockholm